Công ty SMART (Doanh nghiệp Bỉ) tìm nhà sản xuất đồ chơi và dụng cụ học tập theo thiết kế

Doanh nghiệp có khả năng cung cấp xin liên hệ:

Contact : Mr. Perer Robberecht

Sales & Marketing Director

Tel : +32 1545 10 50

fax : +32  1545 10 60

email : peter.robberecht@smart.be

Add : Neerveld 14

B-2550 Kontich

Belgium

Nguồn: vietnamexport.com