Doanh nghiệp Myanmar có nhu cầu nhập khẩu thép ống (Pre-galvanized Iron Hollow Pipe) từ Việt Nam với quy cách như sau:

 25mm x 25mm 0.7-1.1mm 5.8m

20mm x 20mm 0.7-1.1mm 5.8m

40mm x 20mm 0.7-1.1mm 5.8m

38mm x 38mm 0.7-1.3mm 5.8m

25mm x 50mm 0.7-1.3mm 5.8m

40mm x 80mm 0.75-1.4mm 5.8m

50mm x 50mm 0.75-1.3mm 5.8m

50mm x 100mm 0.8-1.4mm 5.8m

75mm x 75mm 1.0-1.4mm 5.8m

100mm x 100mm 1.4-1.6mm 5.8m

Quý doanh nghiệp có khả năng đáp ứng, vui lòng liên hệ:

1/ Mawlamyine Trading Co. Ltd.

Mr. Soe Moe Oo - Operations Director

Email: smoeoo@gmail.com; HP: +95-95095957

hoặc Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Myanmar:

Add: 256-268 Ahlone Road, Dagon Township, Yangon

Tel: +95-1-2303227 Ext.109

Email: mm@moit.gov.vn; diepvtn@moit.gov.vn

Nguồn: vietnamexport.com