Ngày 02 tháng 6 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục về mẫu giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan và mẫu dấu của các cơ quan đầu mối quản lý hạn ngạch tại Trung Quốc, Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan trong vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam.

 Để cung cấp thông tin đến các doanh nghiệp nhập khẩu tôn màu, Cục Quản lý cạnh tranh gửi kèm theo đây danh sách 30 doanh nghiệp xuất khẩu của Đài Loan trong vụ việc SG05 nói trên (tải về tại đây).

 Mọi câu hỏi, thắc mắc và ý kiến của các tổ chức, cá nhân về việc áp dụng biện pháp tự vệ này xin gửi về:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương


Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 2220 5018 hoặc (+84 4) 2220 5002 (máy lẻ: 1039)

Cán bộ phụ trách vụ việc:

- Anh Nguyễn Hữu Trường Hưng, email: hungnht@moit.gov.vn;

- Chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga, email: ngantn@moit.gov.vn

 Cục Quản lý cạnh tranh

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương