Cụ thể, ngày 5/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với 2 Tổng công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

 Hai Tổng công ty kể trên là Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Thủ tướng cũng lưu ý Tổng công ty dầu VN (PVOil) sẽ được xem xét sau khi Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

PVEP được thành lập ngày 04/05/2007 trên cơ sở hợp nhất Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí để thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và nước ngoài.

Giai đoạn 2007-2012, PVEP đã khai thác đạt trên 40 triệu tấn dầu và condensate, 36,5 tỉ mét khối khí, gia tăng trữ lượng 273 triệu tấn quy dầu; Công bố 27 phát hiện dầu khí và đưa 16 mỏ mới vào khai thác. Doanh thu trong giai đoạn này của PVEP đạt trên 171 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 59 nghìn tỷ đồng. PVEP hiện tham gia hàng chục dự án dầu khí tại 14 quốc gia, trong đó đã thu được sản lượng khai thác từ các mỏ Cendor, D30 tại Malaysia và đang đẩy nhanh các hoạt động khai thác tại Algeria, Peru.

PV Power có vốn điều lệ hơn 13.078 tỷ đồng, là Tổng Công ty mẹ - Công ty TNHH một thành viên do PVN đầu tư 100% vốn, được thành lập theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 của Hội đồng quản trị PVN. 

Trước đó, trong tháng 7, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về việc vận dụng xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt đối với 6 Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gồm: Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Tổng công ty Điện lực miền Nam; Tổng công ty Điện lực miền Trung; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

Nghị định số 51/2013 của Chính phủ quy định rõ hạng Tổng công ty đặc biệt áp dụng đối với Công ty mẹ chuyển đổi từ Tổng công ty, công ty Nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Tổng công ty đặc biệt hoặc xếp lương theo hạng Tổng công ty đặc biệt.

 
Hạng tổng công ty đặc biệt áp cũng dụng đối với Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đủ các điều kiện: Giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế, có vốn nhà nước từ 1.000 tỷ đồng trở lên, lợi nhuận từ 100 tỷ đồng trở lên, nộp ngân sách nhà nước từ 100 tỷ đồng trở lên và có từ 10 đơn vị thành viên trở lên. . 

Việc xếp hạng tổng công ty đặc biệt giúp cho Chính phủ quản lý hiệu quả mức lương của các lãnh đạo các công ty này.

 

Huyền Thương