Theo kế hoạch, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động sẽ chủ trì đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Cuộc Vận động năm 2016 tại hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang.
Thời gian kiểm tra sẽ được tiến hành vào hai ngày 24/11 (tỉnh Tiền Giang) và 25/11 (tỉnh Bến Tre). Thành phần đoàn kiểm tra dự kiến sẽ bao gồm thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động - Trưởng đoàn, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Ban Thư ký Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Bộ Công Thương.
Nguồn: Phương Thảo/Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương