Nằm trong kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn biện pháp tự vệ trong giai đoạn chuyển tiếp và biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt may trong Hiệp định CPTPP (Dự thảo Thông tư).
Căn cứ theo Điều 101 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đối với nội dung Dự thảo Thông tư, Bộ Công Thương đăng tải Dự thảo Thông tư và kính mời các cá nhân, đơn vị, tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Thông tư.
Ý kiến đóng góp và chi tiết thông tin xin liên hệ :
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương,
Tầng 6, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Địa chỉ thư điện tử: chiptq@moit.gov.vn (chị Quỳnh Chi), hanv@moit.gov.vn (chị Việt Hà).
Điện thoại : 042-22205002 (máy lẻ 120), DĐ : 0989697468
Dự thảo thông tư xem tại đây.
Cục Phòng vệ thương mại
Nguồn: Moit.gov.vn