Sau đây, là toàn văn Thư chúc mừng.
Cục Xúc tiến thương mại
Nguồn: Moit.gov.vn