Tại buổi tiếp, Tập đoàn Shell bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí và trình bày một số cơ hội hợp tác tiềm năng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải hoan nghênh và đánh giá cao các đề xuất Tập đoàn Shell và cho rằng, với thương hiệu và uy tín của Tập đoàn Shell – một trong những Tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới, việc hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đem lại lợi ích cho cả hai bên.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng thông báo một số định hướng lớn của Chính phủ Việt Nam trong Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, trong đó có việc phát triển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và chế biến, phân phối các sản phẩm dầu khí. Thứ trưởng đề nghị Tập đoàn Shell chủ động làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để trao đổi, thống nhất phương án hợp tác cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và chủ trương của Chính phủ.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương