Phát biểu tại các đơn vị báo chí – xuất bản thuộc Bộ, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên, người lao động các đơn vị trong khối báo chí – xuất bản thuộc Bộ đã góp phần thực hiện thắng lợi chung của toàn Ngành trong những năm qua.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại Báo Công Thương
Các đơn vị báo chí - xuất bản thuộc Bộ đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Bộ Công Thương, đặc biệt là công tác xây dựng, thực thi các chính sách phát triển ngành Công Thương, cùng với đó đã chủ động, tích cực phối hợp với các Cục, Vụ, Đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các Tập đoàn, doanh nghiệp trong Ngành để kịp thời phản ánh đa chiều hoạt động, biểu dương những thành tích, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, đồng thời bám sát các chỉ đạo của Bộ Công Thương trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận để người dân hiểu và có cái nhìn toàn diện, tích cực về ngành Công Thương.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại Tạp chí Công Thương
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại Nhà xuất bản Công Thương
Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị báo chí - xuất bản thuộc Bộ cần phối hợp với nhau tốt hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, có nhiều nỗ lực, sáng kiến hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 và những năm tới.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương