Qua 3 vòng chấm, xét chọn, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã lựa chọn được 7 tác phẩm được đánh giá cao tại cuộc thi. 7 tác phẩm này của 4 tác giả. Trong số các tác giả trên, chỉ có 1 tác giả ở TP HCM, còn lại đều ở Hà Nội. Từ 7 tác phẩm này, logo được lựa chọn cuối cùng sẽ giành giải nhất và làm biểu tượng cho cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

              Các tác giả có tác phẩm được đánh giá cao trong Cuộc thi