Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán

Vinanet - Quyết định số 01/2019/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 29 tháng 01 năm 2019 về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

15:28 | 13/02/2019

Không chuyển nợ vay lại vốn vay ODA thành vốn cấp phát ngân sách NN

Vinanet - Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 01 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 05 tháng 10 năm 2018 về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.

14:20 | 13/02/2019

Hệ số lương tăng thêm so với lương cơ bản tối đa là 1,0

Vinanet - Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 21 tháng 01 năm 2019 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

16:23 | 28/01/2019

Điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH từ 2019

Vinanet - Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

16:15 | 23/01/2019

Cách tính giá mua bán dự án điện mặt trời trên mái nhà của QĐ mới

Vinanet - Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

14:40 | 22/01/2019

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác