Với mục đích kịp thời nắm bắt thông tin, giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi thực hiện đúng Quy chế thi và các văn bản liên quan đến kỳ thi, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo đó, Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra Quyết định thành lập Tổ Chấm kiểm tra bài thi tự luận, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần để chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia.
Các bài thi được lựa chọn ngẫu nhiên:
- Từ các bài đã chấm (có thể chọn cả túi);
- Từ những bài có nghi vấn được 02 cán bộ chấm thi cho điểm khác nhau;
- Từ các bài thi có điểm cao trong Hội đồng thi.
Ngoài ra, việc kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị chấm thi tự luận cũng được ưu tiên nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia 2019.
Trong đó, kiểm tra việc bố trí các phòng làm việc của Ban chấm thi, phòng làm phách, chấm thi và chấm kiểm tra; các tủ/thùng dùng cho cán bộ chấm thi và cán bộ làm nhiệm vụ khác trong phòng để điện thoại và vật dụng cá nhân không được phép mang vào phòng chấm thi.
Đặc biệt, đảm bảo camera an ninh giám sát ghi hình tại các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài thi tự luận:
- Không có kết nối Internet;
- Có bộ lưu điện dự phòng;
- Dung lượng lưu trữ dữ liệu của camera tối thiểu 21 ngày;
- Số lượng và vị trí lắp đặt camera bao quát được toàn bộ các hoạt động trong phòng.
Xem chi tiết Công văn 1960/BGDĐT-TTr tại đây.