Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 9 năm 2018 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.