Nghị định số 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 5 năm 2018 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.