Tại Thông tư này, Bộ Y tế đã cập nhật, bổ sung và loại bỏ một số loại thuốc cho phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
Theo đó, có 640 loại thuốc, hoạt chất sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp. Cụ thể: Ampicillin 1g; Cao bạch quả 40mg; Cồn 700; Paracetamol 500mg; Vitamin các loại; Glucosamin 500mg; Acid amin 5%; Biotin 5mg;…
Các loại thuốc thuộc Danh mục này đảm bảo được 03 tiêu chí:
- Sản xuất tại các cơ sở sản xuất trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành;
- Có giá cả hợp lý, không cao hơn so với thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương;
- Có khả năng cung cấp cho các cơ sở điều trị trên cả nước.
Về giá thuốc sản xuất trong nước phải đảm bảo không cao hơn giá thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương; đồng thời các nhà sản xuất phải đảm bảo khả năng cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế khi không mua thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương thuốc sản xuất trong nước.
Thông tư cũng quy định Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định việc cho phép chào thầu thuốc nhập khẩu cùng nhóm tiêu chí kỹ thuật với thuốc sản xuất trong nước khi có nhu cầu tăng đột biến vượt khả năng cung cấp của các cơ sở sản xuất trong nước để điều trị trong một thời gian nhất định.
Cục Quản lý Dược sẽ đề xuất danh mục thuốc cần cập nhật bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với tình hình thực tế.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/06/2019 và thay thế Thông tư số 10/2016/TT-BYT.
Xem chi tiết Thông tư 03/2019/TT-BYT tại đây.