Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm vui lòng liên hệ:
Mr. Aston Hickmott
Managing Director
Clean Protect (A division of Clean Chem Solutions Ltd)
Office Warehouse Bulk Store
814 Jones Road 811 Jones Road 855 Jones Road
Rolleston Rolleston Rolleston
New Zealand New Zealand New Zealand
ĐT: 0064 3 981-6952
DĐ: 00064 274-392-355
Email: aston@cleanprotect.co.nz
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
Nguồn: Vietnamexport.com