Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc
Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021
Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au
Nguồn:Vietnamexport.com