TT 30/2020/TT-BTTTT xếp lương âm thanh viên, phát thanh viên, quay phim

 
Ngày 28/10/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

14:35 | 12/11/2020

Thông tư 12/2020/TT-NHNN hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19.

Ngày 11/11/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 12/2020/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2020/TT-NHNN ngày 7/5/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

09:38 | 12/11/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác