Câu nói trong ngày

Phó Thống đốc NHNNNguyễn Thị Hồng

NHNN sẽ theo dõi rất sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ hàng ngày. Và đặc biệt là đối với tiến độ giải ngân nguồn vốn từ ngân sách để điều tiết lượng thanh khoản, và cung ứng nguồn vốn tín dụng ra nền kinh tế phù hợp...

Trong bài:

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác