XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Dầu mỏ - Nhiên liệu

Thách thức cân bằng thị trường dầu mỏ của OPEC

Các quyết định sắp tới sẽ ảnh hưởng lớn đến quỹ đạo ngắn hạn của thị trường “vàng đen”, đồng thời là một chỉ dấu quan trọng đánh giá về sự gắn kết trong nội bộ các nước OPEC.

12:57 | 02/12/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác