Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Séc tăng mạnh

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Séc trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 282,28 triệu USD, tăng 101,43% so với cùng kỳ năm trước.

11:33 | 20/10/2020

Xuất khẩu sắt thép 9 tháng đầu năm 2020 tăng mạnh

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2020 cả nước xuất khẩu gần 7 triệu tấn sắt thép, thu về trên 3,65 tỷ USD, giá trung bình 522,2 USD/tấn, tăng 44,4% về lượng, tăng 16% kim ngạch nhưng giảm 19,7% về giá so với 9 tháng đầu năm 2019.

08:16 | 18/10/2020

Kim ngạch xuất khẩu xăng dầu 9 tháng đầu năm 2020 giảm trên 52%

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của cả nước trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt trên 1,71 triệu tấn, thu về 741,22 triệu USD, giá trung bình 433 USD/tấn, giảm 32,4% về lượng, giảm 52,4% kim ngạch và giảm 29,6% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

08:54 | 17/10/2020

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Pakistan tăng trưởng

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Pakistan trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 263,69 triệu USD, tăng 4,82% so với cùng kỳ năm trước.

10:00 | 15/10/2020

Kim ngạch xuất khẩu sang Australia 9 tháng đầu năm tăng nhẹ

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Australia tháng 9/2020 đạt 303,40 triệu USD, giảm 17,06% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 2,64 tỷ USD, tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước.

08:23 | 15/10/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác