Nghị định 136/2020/NĐ-CP về Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày 24/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

10:27 | 30/11/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác