Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

42,53

-3,06

-6,71%

Dầu Brent giao ngay

50,47

-3,35

-6,22%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,47

-0,35

-9,15%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

124,88

-6,95

-5,27%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

166,22

-7,05

-4,07%