Theo đó, mục tiêu chung là nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của Ngân hàng Thế giới (WB) về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, người dân…

Yêu cầu cụ thể là nâng xếp hạng chỉ số tiếp cận điện năng 2019 từ 3-5 bậc, đến năm 2021 lên 5-7 bậc.
Đồng thời, Bộ Công Thương yêu cầu EVN cần thực hiện những nhiệm vụ sau trong tháng 04/2019:
- Nghiên cứu tiếp tục giảm thủ tục thời gian thực hiện các thủ tục của ngành điện.
- Nghiên cứu triển khai việc cấp điện qua công trình của ngành Điện đầu tư cho nhóm khách hàng kinh doanh bất động sản.
- Tiếp tục cải thiện Độ tin cậy cung cấp điện (SAIDI, SAIFI) và minh bạch giá điện.
- Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4.
- Tiếp tục làm việc với WB (Ngân hàng Thế giới) để ghi nhận đúng các cải cách của Việt Nam.
Quyết định 800/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định 800/QĐ-BCT tại đây.