Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Thân ái gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Công Thương.

Nhân dịp đầu Xuân Bính Thân 2016, thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi thân ái gứi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lạo động Ngành Công Thương cùng gia đinh lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chỉ thân mến!

Năm 2015, với rất nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn ở cả trong nước và trên thế giới, dưới Sự lãnh đạo của Đảng, Sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương, cùng với nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Ngành Công Thương đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ; hầu hết các lĩnh vực đều đạt và vưọt so với kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Ngành Công Thương phát triển mạnh mẽ, chất lượng các sản phẩm dịch vụ tiếp tục được nâng cao, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng truởng chung của nền kinh tể. Công nghiệp tăng trưởng với tốc độ cao, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng xấp xỉ 10% so với năm ngoái và là mức cao nhất trong 5 năm 2011-2015. Xuất khẩu tăng hơn 8% (là một trong số ít nước duy trì được đà tăng truởng xuất khẩu với tỷ lệ khá cao); nhập siêu dưới mức Quốc hội cho phép. Sản xuất và cung ứng hàng hóa cho các nhu cầu của nền kinh tế và phục vụ nhân dân được bảo đảm; thị trường trong nước tiếp tục phát triển; cơ chế kinh tế thị trường ngày càng được hoàn thiện; công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước được chú trọng.

Năm 2015 cũng đã để lại dấu ấn với nhiều Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định kinh tể, thương mại song phương, đa phuơng được ký kết hoặc kết thúc đàm phán như: Các Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu, Hàn Quốc; Hiệp định thương mại biên giới Với Lào; Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu; Hiệp định đốỉ tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); đã cùng với các nước hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015. Các nỗ lực trong hội nhập kinh tế quốc tể đã góp phần tăng cường vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tôi đánh giá cao nỗ lực làm việc hiệu quá, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, luôn sáng tạo vượt khó để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ, công chức, Viên chức, người lao động Ngành Công Thương trong năm qua.

Các đồng chí thân mến!

Năm 2016, cả nước, trong đó có Ngành Công Thương, bước vào với những thời cơ mới, vận hội mới. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Ngành: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bầu cử Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021; cũng là năm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Công Thương. Để góp phần vào tổ chức thành công các sự kiện trên, đồng thời tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị Ngành Công Thương phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tôi tin tuởng rằng, trong năm 2016 toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong các cơ quan, đơn vị Ngành Công Thương sẽ tích cực chủ động hơn, sáng tạo hơn trong công việc để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.


Nhân dịp năm mới 2016 và Tết cổ truyền Bính Thân, một lần nữa thay mặt Ban Cán Sự đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi chúc các đồng chí và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái,

Vũ Huy Hoàng
Bí thư Ban cán sự đảng
Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nguồn: Bộ Công Thương