Nhà máy Mông Dương II đã đi vào giai đoạn vận hành thương mại từ tháng 4/2015, vượt trước tiến độ dự kiến khoảng 6 tháng. Kể từ ngày hòa đồng bộ vào lưới điện quốc gia, cả hai tổ máy của Mông Dương II đã đóng góp hơn 4 triệu kWh điện. Dự kiến, nhà máy sẽ đóng góp hơn 7,6 tỷ kWh điện vào mạng lưới điện quốc gia mỗi năm.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2 có tổng công suất thô là 1.240 MW gồm 2 tổ máy được xây dựng tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tổng vốn đầu tư của dự án xấp xỉ 2,1 tỷ USD do tổ hợp gồm các công ty con của Tập đoàn AES (Mỹ), Posco Energy (Hàn Quốc) và Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc CIC (Trung Quốc) đầu tư. 
Công ty AES-TKV Mông Dương trực tiếp quản lý, xây dựng và vận hành Nhà máy điện BOT Mông Dương 2. Đây là nhà máy nhiệt điện hình thức xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT) đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun. 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng yêu cầu Công ty BOT AES-TKV Mông Dương tiếp tục bám sát kế hoạch sản xuất, phối hợp với các bên liên quan nhằm quản lý vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả đảm bảo cung cấp điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Lâm Minh