Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết trong tháng 9 vừa qua, tập đoàn chủ yếu tập trung chỉ đạo các đơn vị khắc phục hậu quả của mưa lũ, đưa các mỏ trở lại sản xuất. Một số chỉ tiêu sản lượng chủ yếu trong tháng 9 cơ bản đạt kế hoạch. 

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất trong tháng 9 đạt 2,7 triệu tấn; than sạch tiêu thụ 2,8 triệu tấn (trong đó xuất khẩu 131 ngàn tấn; tiêu thụ trong nước 2,6 triệu tấn); đất bóc 11,5 triệu m3.

Ngoài ra, các chỉ tiêu khác như về khoáng sản gồm thiếc thỏi 85 tấn, tinh quặng đồng 4.892 tấn, đồng tấm 527 tấn; sản xuất và tiêu thụ điện đạt 600 triệu KWh; sản xuất thuốc nổ công nghiệp 4.050 tấn, cung ứng tiêu thụ thuốc nổ 7.000 tấn.

Doanh thu tiêu thụ than trong tháng 9 của Vinacomin đạt 3.661 tỷ đồng; doanh thu tiêu thụ khoáng sản 577 tỷ đồng. Doanh thu bán điện 784 tỷ đồng; doanh thu sản xuất cơ khí 256 tỷ đồng; doanh thu vật liệu nổ công nghiệp 286 tỷ đồng,..Theo đó, ước doanh thu tháng 9 từ những ngành kinh doanh chính của Vinacomin đạt hơn 5.564 tỷ đồng. 

Ông Đặng Thanh Hải  - Tổng Giám đốc Vinacomin nhấn mạnh, trong tháng 10, các đơn vị chú trọng đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. Đối với công tác tiêu thụ than, bám sát thị trường đảm bảo bảo cung cấp than kịp thời cho các hộ điện, nhất là Nhiệt điện Mông Dương. 

Ngoài ra, ông Hải cho biết, Vinacomin sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án than, điện, alumin, gang thép đang triển khai. Đồng thời, tập đoàn này sẽ rà soát công tác cung cấp nguyên liệu cho nhà máy hoá chất; sử dụng quỹ môi trường theo hướng ưu tiên hoàn nguyên môi trường; triển khai kế hoạch 2016.

Huyền Thương